Presentatie

Ons doel is een zo groot mogelijk aantal structuren toegang te geven tot het printen van metalen onderdelen voor prototyping en productie in kleine of middelgrote series.

De in het kader van het project verrichte werkzaamheden zijn Open Source en zullen leiden tot een technologie met de laagst mogelijke aanschafkosten: ongeveer 30 000 euro. De ontwikkelingen van Fabricar3v zullen dit proces toegankelijk maken voor kleine en middelgrote bedrijven en FabLabs voor wie de invoering van deze technologie momenteel wordt belemmerd door extreem hoge investeringskosten. Het procédé is ook gebaseerd op de “MIM-achtige” technologie voor additieve vervaardiging van metaal, die het mogelijk maakt te printen vanaf korrels, waardoor een grote aanpasbaarheid en veelzijdigheid wordt verkregen wat de te gebruiken materialen betreft.

Het ontwerpen en ontwikkelen van een dergelijke technologie is complex en de vaardigheden die moeten worden toegepast zijn dan ook zeer divers. Fabricar3v bestaat uit een multidisciplinair consortium, waarin alle competenties zijn verenigd die nodig zijn om de doelstellingen die wij ons hebben gesteld, te verwezenlijken: 10 grensoverschrijdende partners onder leiding van het CNRS. Het project combineert knowhow en expertise op vijf gebieden: additieve metaalproductie, mechanica, spuitgieten van metaal, simulatie en industriële eigendom.

De context

Metal Additive Manufacturing (MAF) is een snel groeiende sector. De huidige technologieën vereisen veel deskundigheid en zeer hoge investeringen (~1M€), wat de invoering van dit proces belemmert. Daarom is er vraag naar meer betaalbare procédés. Nieuwe technologieën, gebaseerd op MIM-technologie (Metal Injection Molding), maken de komst van veel minder dure machines mogelijk (120k€).

De doelstelling

Het doel van het project is een proces te ontwikkelen met een totale investering van minder dan 30k€, waardoor het toegankelijk wordt voor KMO’s en FabLabs. Om van rapid prototyping over te gaan op additive manufacturing is het noodzakelijk defecten in de onderdelen te kunnen voorspellen en het proces te kunnen beheersen om de mechanische prestaties van de geproduceerde onderdelen te kunnen voorspellen. FabricAr3v pakt dit probleem aan door een goedkoop proces te ontwerpen en speciale simulatie-instrumenten te ontwikkelen en te valideren.

Partners en exploitanten

De vaardigheden die ten uitvoer moeten worden gelegd zijn uiteenlopend, zodat de vorming van een grensoverschrijdend consortium absoluut noodzakelijk is. Dankzij de associatie met Sirris, wordt het vergeleken met bestaande industriële processen. De expertise van het CRITT-MDTS op het gebied van MIM maakt het mogelijk deze aan te passen aan 3D-printen. Tenslotte zullen door samenwerking tussen de CNRS, de Centrale van Rijsel en Cenaero instrumenten worden ontwikkeld voor de dimensionering van onderdelen die aan de processen zijn aangepast. Er wordt ook een opleidingsplatform voor deze technologie ontwikkeld. De komst van machines die tegen lage kosten elke metalen structuur kunnen kopiëren, zal er echter waarschijnlijk toe leiden dat de intellectuele en industriële eigendom ter discussie komt te staan. Het is derhalve noodzakelijk beschermingsmodellen te onderzoeken die met deze ontwikkeling verenigbaar zijn.

Het project profiteert van de deskundigheid van de Universiteit van Bergen, de Universiteit van Rijsel en het CNRS.