Metaal additieve fabricage

 Metaaladditive manufacturing is een technologie die het mogelijk maakt metalen onderdelen te printen: prototypes of “afgewerkte” onderdelen. Het is een technologie die momenteel wordt gebruikt in tal van geavanceerde sectoren, zoals de medische, militaire en luchtvaartindustrie. Net als “standaard” additieve vervaardiging stelt het gebruikers en fabrikanten in staat producten efficiënt en snel te ontwikkelen en tegelijkertijd de ontwikkelingskosten exponentieel te verlagen. Er zijn een aantal 3D-printtechnologieën voor metaal op een snel groeiende markt: Fusion Depot Molding (FDM), Powder Bed Fusion (SLM/DMLS), Binder Jetting…

Figure 1 Metal X by MarkForged
Figure 2 pièce imprimés par prodécé FDM MIM Like

Het Fabricar3v project is gebaseerd op de vaststelling dat de huidige technologieën deze industriële revolutie mogelijk hebben gemaakt en dat ze zeer hoge expertise en investeringen (~1M EUR) vereisen, wat hun adoptie blokkeert. Nieuwe methoden zoals indirecte metaaladditieve vervaardiging en “MIM-achtige” technologieën (metaalinjectiegieten) vergen echter niet zo’n investering en maken de komst van veel goedkopere machines mogelijk (120 tot 160k EUR).

Wij denken dat deze technologie zich verder zal ontwikkelen en willen daarom een centrum van wetenschappelijke en industriële excellentie oprichten dat zich aan deze technologie wijdt. De technologie die in het kader van Fabricar3v is ontwikkeld, is gebaseerd op het FDM-drukprocédé en verschilt van wat door industriëlen wordt gedaan door korrels als grondstof te gebruiken. De belangrijkste reden voor de technische keuze is dat FDM metaaladditieve produktie uit draden een sterke afhankelijkheid schept van leveranciers voor de levering en het niet mogelijk maakt nieuwe materialen te exploreren, terwijl het gebruik van MIM-korrels een grotere catalogus van materialen biedt tegen lagere kosten.