Partners

Het Fabricar3v-project past in het kader van de versterking van de onderzoek- en ontwikkelingsinspanning tussen het Vlaamse Gewest, het Franse Gewest en het Waalse Gewest. Het opzetten van een nieuw AFM-proces vereist diverse en multidisciplinaire vaardigheden. Daarom is samenwerking tussen academische en industriële partners noodzakelijk en Fabricar3v is een consortium dat bestaat uit verschillende partners in het grensoverschrijdende gebied.